aoder instagram

   aoder instagram

  |  Üye Ol  |

  |  Gönüllü Kayıt Formu

  |  İletişim

Banka Hesap Bilgileri

Derneğimize bağış ve yardımlarınızı gönderebilirsiniz

AİDAT ve BAĞIŞLARINIZ

 • AİDATLARINIZ İÇİN :

   

  "ADSOYAD,AY/YIL AİDATI,CEPNUMARASI"

   

  Örnek : "AHMETSALİH,MAYIS2014AİDATI,5XXXXXXXXX"

                şeklinde belirtiniz.

   ALICI : ALTIN ORAN DERNEĞİ

   

   

  BAĞIŞLARINIZ İÇİN  :

   

  "ADSOYAD,GENELBAĞIŞ,CEPNUMARASI

  ALICI: ALTIN ORAN DERNEĞİ

   

  Örnek : "AHMETSALİH,GENELBAĞIŞ,53XXXXXXXX"

               şeklinde belirtiniz.

   ALICI : ALTIN ORAN DERNEĞİ

Banka Hesap Numaraları

VAKIFBANK ( TL )

RAHMANLAR ŞUBESİ (Kartal/İSTANBUL) ( 0328 )
HESAP NO: 001 5800 7302 139926 ( TL )
IBAN NO: TR450001 5001 5800 7302 139926

VAKIFBANK ( USD )

RAHMANLAR ŞUBESİ (Kartal/İSTANBUL) ( 0328 )
HESAP NO: 001 5804 8015 455527 ( USD )
IBAN NO: TR660001 5001 5804 8015 455527

MANİFESTOMUZ

 

"İnsan insanın kurdu değil, yurdudur."

Bu veciz söz, bize neşideler neşidesi Anadolu medeniyet havzasının mirasıdır. Bu güzide topraklar, insanlığın her zaman son adası olmuş, aşk estetiği, engin bilgeliği, hikmet geleneği, irfânî derinliği ve tüm insanlığı kuşatan semavî dinlere sinedârlık yapan metafiziği ile Anadolu, gerek jeopolitik olarak, gerek jeostratejik olarak, gerekse tarihsel olarak daima dünyanın başkenti ve de insanlığın kalbi olmuştur.

 

Anadolunun öyküsü, insanın, insanlığın öyküsüdür. Bu topraklarda, ‘insan ve dostluk’, ‘insan ve erdem’, ‘insan ve asalet’, ‘insan ve cesaret’, ‘insan ve zerafet’, ‘insan ve merhamet’ hep birlikte anılagelmiştir. Kısacası, Anadolu erdemliler yurdu olmuş, erdemlilerin imecesiyle sınıf, dil, din, etnisite ve de cinsiyet ayrımı yapmadan tüm insanlığa kucak açmış, ismini dahi kadim anaçlığına işaret eden bir estetik ile dişil bir addan almıştır: ANAdolu…

 

Peki nedir Anadolu’yu farklı kılan?

Anadolu medeniyet havzasını, diğer uygarlık deneyimlerinden farklı kılan nedir?

Anadolu’nun hafızasındaki insanlık paradigmasının postülatları nelerdir?

Anadolu’nun inşacı ve şifacı dilini besleyen membalar nelerdir?

Anadoluyu kaneviçe gibi işleyen, nakış nakış besleyen, türkü türkü saran, nükte nükte dolayan, ezgi ezgi besteleyen, dize dize güfteleyen, ney gibi özünden özüne üfleyen, han han yolları kucaklayan, ocak ocak konaklayan, kor kor aşk çerağını yakan bu “sevgi” ve “iyilik” ülkesinin gönüllere taht kuran umdesi, tınısı nedir?  

 

Söyleyelim:  

Sevgi dili. Gönül dili. Merhametin dili...

 

Başta da söylediğimiz gibi, "insan insanın kurdu değil, yurdudur."  

Bir Neşet Ertaş türküsünde olduğu gibi: 

 

“Kalpten kalbe bir yol vardır görülmez,

Gönülden gönüle giden yar oy yar oy, 

Yol gizli gizli, yol gizli gizli….” 

 

Pekâla bu sevgiyi, şefkati, ilgiyi  en çok hak edenler kimlerdir?

Ya da tersinden soralım: Bir insanın medeniyetin olgunluğunu nereden anlayabiliriz?

 

Cevap: İnsana verdiği değerden.

 

Evet doğru bir cevap, ama eksik!

 

Bir medeniyetin olgunluğunu bünyesinde barındırdığı insanlara verdiği değerden anlayabiliriz belki, ama en çok da bu insanlar arasından;

        sosyoekonomik olarak dezavantajlı durumda olan,

        bilişsel-mental-duyuşsal geriliği olan, 

        engelli olan, 

        alkolizm ya da madde bağımlılığının pençesine düşmüş olan, 

        yetim veya dul kalmış olan, 

        açlık sınırında yaşayan, 

        doğduğu toprakları terk etmek zorında kalan, 

        başka ülkelere sığınarak göçmen olan

        yaşlılık demlerinde kimsesiz, sahipsiz ve korunmasız kalan 

                                                  insanlara verdiği değerden anlayabiliriz! 

 

Evet, ALTINORAN  DERNEĞİ’nin kurucuları ve yönetim kurulu olarak bizler, en başta Anadolunun sevgi, merhamet ve kardeşlik dilini konuşarak hafızamızı tazelemeyi önümüze hedef olarak koyduk. Sonra o sevgi ve iyilik diliyle gönüllerden gönüle giden gizli yolun siz erdemli yolcularıyla buluşarak birlikte yol almayı kendimize şiar ve ilke edindik. Nihai olarak ise, Anadolunun asaletini, hikmet geleneğini ve merhamet seferberliğini yeniden tescil etmek adına, toplumumuzun ve dahi dünyamızın kanayan yarası olan ve gözardı edilen tüm dezavantajlı ve ihtiyaç sahibi insanlarımıza ulaşarak, toplum katmanları arasındaki altın oranı yeniden tesis etmeyi idealimiz olarak benimsedik.

 

Bu merhamet seferberliğine, bu erdemliler neferliğine sizlerin de katılımanızı bekliyoruz.

 

 

 

İLKELERİMİZ

 

Altın Oran  Derneği olarak ilkelerimiz:

 • 1.) İnsan onuruna yakışır bir dünyada/ülkede adil ve paylaşımcı yaşamaya katkıda bulunmak için tüm varlığıyla çaba harcamak.
 • 2.) Unutulanların umudu olmak, ertelenenlerin bugünü-yarını olmak.
 • 3.) Her türlü olumsuzluğun ve ağır koşulların yaşandığı sosyoekonomik olarak dezavantajlı bölgelerimizde yaşlı, kadın, çocuk, hasta, engelli insanlarımızın hayata ümitle bakışını kaybetmemeleri için, onların ekmeği, çadırı, ilacı, tedavisi ve de eğitimi olmak.
 • 4.) Kalıcı projelerle kalıcı çözümler üretmek.
 • 5.) Yoksulluğun giderilmesine ve sosyal adaletin sağlanmasına katkı sağlamak.
 • 6.) Tarihi bir misyon üstlenerek değişen dünyada, değişmeyen değerlerimizin yaşatılmasını sağlamak.

 

Yukarıda açıklanan hedefler ve yöntemler doğrultusunda çalışan derneğimiz;

Tüm proje ve yardımlarında din, dil, ırk, etnik köken, politik adiyet, dünya görüşü, ötekiler, marjinaller gibi ayrıştırıcılara asla itibar etmemekte, tüm bu ayrıştırıcı etiketleri ve klişeleri topyekün reddetmekte; dahası, resmi veya gayri resmi olarak hiçbir kurum, camia, veya kuruluşa bağlı olmadan bağımsız olarak çalışmalarını sürdürmekte kararlıdır. 

11 Kasım 2014 Salı

 • İNTERNET ALAN ADLARIMIZ

  aoder.org.tr , altinoran.org.tr , altinorandernegi.org.tr , aoder.org , altinorandernegi.org ve altinorandernegi.com alan adları, derneğimize aittir. Bunlar dışındaki hiçbir websitesi ile doğrudan ya da dolaylı bir bağlantımız yoktur.